Prazvláštní pověst

sobota 2. červen 2012 18:13

Je to jedna z nejpodivnějších pověstí, které v Návojné máme. Jedna z nejzvláštnějších vůbec, co se k drobné sakrální architektuře v našem regionu váže. Pověst o kříži, který zmizel. Co zmizel?! Propadl se! A ačkoli se tato pověst sama ponořila do hlubin zapomnění, kříž najednou povstal – objevil se.

Vybavuji si to celkem zřetelně. Držel jsem se dědáčka za ruku, stáli jsme na samém konci návojských Kopanic, u cesty pod Dolní Kopánkou a dědáček ukázal na neurčité místo u cesty. „Tady stával,“ pronesl zamyšleně. „Co tu stálo, dědáčku?“ ptal jsem se zvědavě. „Kříž,“ odpověděl stroze. „No a proč tu stál a kde je včil?“ nenechal jsem se odbýt. Dědáček však moji zvědavost zahnal lakonickým pokrčením rameny. „Propadl sa. Už dávno. A proč tu stál, to, ogare, já nepamatuju.“ A víc mi k tomu říct nedokázal.

Propadlý kříž! No tak to je tedy něco. Kdoví jaký byl?! A na čem to stál, když se celý propadl? A hlavně – kdo ho postavil a proč?! Moje chlapecká fantazie pracovala na plné obrátky, jenomže zůstalo právě jenom u fantazie, jelikož na mé otázky jsem nenacházel odpovědi. Krom dědáčka a strýce, který bydlel pár metrů od tajemného místa, o tom zvláštním úkazu nikdo nevěděl. A tak jsem na tu zkazku pomalu zapomínal.

Po čase jsem objevil záznam v kronice zdejšího kronikáře Josefa Káni. Ten si mezi návojské pověsti zaznamenal, že dle vyprávění „jeho babičky a starého Valenty“ stával v místech „pod kopánkou u cesty“  jakýsi kopeček, který připomínal hrob. V něm by měl být pochován voják, který tu padl, a Návojňané mu na paměť ke hrobu vztyčili kříž (snad železný). A ten kříž se postupně začal propadat, až se propadnul úplně…  

Moje nadšení znovu ožilo! Tak on tam snad skutečně stál! A nebyl to ledajaký kříž! Byl vztyčen u hrobu padlého vojáka, jásal jsem. Strýc Joža tu pověst také slyšel a zapsal ji, dokonce zachytil, proč tam byl kříž postaven. Jenže… V hlavě se mi začaly rojit pochybnosti.  Když si pověst zapsal strýc Joža, vypadalo to místo jinak. Když tu pověst slýchával náš dědáček, vypadalo také jinak. Polní cesta, kolem louky, stromy a snad i cosi, co mohlo být hrobem. Jenže teď? Asfaltová cesta, domy, dráty elektrického vedení… Pověst pod tíhou přeměny nejen místa, ale i doby, začala blednout. Stávala se víc a víc neuvěřitelnější. Navíc – čím více jsem začal bádat nad historií drobných sakrálních památek v regionu, zjistil jsem, že téměř všechna místa si zachovala historickou kontinuitu – to znamená, že když už vznikla, byla udržována a v rámci možností i inovována (např. dřevěný kříž nahrazen kamenným, či litinovým), a to i v době, která tomu nepřála. Takže verze, že by se kříž na některém místě prostě ztratil - „propadnul“ – bez náhrady, to mi připadlo nepravděpodobné.

Smířil jsem se s tím, že pod naší Dolní Kopánkou kříž asi nebyl, že to byla sice krásná a zajímavá pověst, bohužel právě jenom pověst.

Před měsícem jsem seděl před blikajícím monitorem, bolely mě oči i záda a chtělo se mi spát. Myší jsem však brouzdal časem a zkoumal, jak vypadala naše vesnice na indikační skice z roku 1828. Úžasná vymoženost tahle digitalizace.  Sledoval jsem rozložení usedlostí, jednotlivých budov, luštil jména majitelů domů i polností. A potom jsem přešel na skicu z roku 1879. Našel jsem naši chalupu, naši zahradu a mapu posunoval k Dolní Kopánce.

A najednou se mi zatajil dech.

U cesty v polích pod Dolní Kopánkou je jasně zaznačen kříž. „Tak on tam stál…“ vydechl jsem konečně a přiznám se, že se mi roztřepaly ruce. Stál tam! To, co nám zůstalo jen v podobě zkazky, ba jen jakéhosi útržku vzpomínek, se potvrdilo. V roce 1879 tam kříž určitě stál! Už nezjistíme, zda značil hrob, ani zda se „propadl“, ale s určitostí můžeme říct, že tam byl.  

Byl to úžasný pocit. Bylo to, jako by se v té drobné značce spojila minulost se současností. Kruh otázek se uzavřel.

A můžeme pátrat dál. Takových drobných záhad má naše okolí nepřeberně…

kriz_1_res.jpg

kriz_2_res.jpg

Výřezy pořízeny z indikačních skic zveřejněných na webu MZA Brno.

Aleš Naňák

Aleš Naňák

Aleš Naňák

Nic světoborného nečekejte. Psát chci o obyčejných maličkostech, o obyčejných lidech a to vše skrze obyčejné myšlenky.

Člověk, který má rád svou domovinu a její příběhy. outils webmaster
widget

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik