Utrpení Jožina Krivého

neděle 17. říjen 2010 16:09

Esli si myslíte, že vám včil povím nejakú srandu, tož na to rovnú zapomeňte! Protože to, co sa chystám vyprávjat není žádný humor, ale ozajstná pravda a može to byt aj jakýmsi poučením, jak to dopadá, dyž roba chlapom vládne! Tošak povězte sami - Jožin býl obyčejný chlap, dobračisko, pomáhal bližním, rád si aj s kamarádem poseďél, semo tamo aj trošku gořalenky vypíl, ale gdo né?! Děckám sa věnovál, dyž býl čas, šak ho měly rády, enem tá jeho roba, tá mu cosi přerostla přes hlavu... Menovala sa Tereza a v dědině sa vžilo pořekadlo, že Jožova Tereza má ruky z železa, lebo dyž ho negdy drapla v hospodě od stolu, mávala s ním jak ten bojovník v římské aréně, co ho majú děcka v ilustrovaném dějepisu....

Tereza furt Jožinovi kázala - udělaj to, udělaj hen to, tam sa podívaj, co tam tak čučíš, hýbni sebú, de ponáhláš... A Jožin sa snažíl byt jí po vůli, protože jinak by mohlo dójít k tomu, že tá křehká duša, jak jí v slabých chvilkách říkál, ho mohla aj trošku dokaličit. A nebo s ním nejak vykývat - nedávno ně pravíl, co sa mu stalo, dyž poseďél v šenku o chvílu deléj a potem sa dom plížil jak liška ke kurníku. U jejich zahrady očama zaměřil terén a snažil sa vymyslet stratégiu vniku na bojové pole. Přemýšlal moc, opřený o jabloň hore u plotku a cítil sa jak ten komisař v kriminálce Má jamy a už aj ten plán měl, enemže pak zjistíl, že už trošku spí a cosi sa mu zdálo... Tož potem zvolíl cestu kolem oraniska rovno, u vinky doleva a podél nařezaným metrů až ke hnojišti a jak už bude dveří, opatrně otevře a honem k děckám, tam přespí a ráno sa nejak obhájí! Ej dobře si to nalinkovál - enem netušíl, že to také lehké nebude.

Kolem oraniska to šlo samo. U vinky zatočíl, vlastně zatočíl sa celý svět, ono sa to negdy stane, ale potom sa šecky světové strany vrátily zpátky a mohlo sa pokračovat. Chvilku Jožinovi trvalo, než pochopíl, že ide oraniskem podruhé a úplně opačným směrem, ale jak to poznál, nijak sa netrápíl, šak aj staří mudrcové blúdili, jak šli za betlémskú hvězdú, a navíc - opakování je matka múdrosti. Vinku absolvovál už na jedničku a kolem metrů sa přikrčíl, na mú dušu už viděl cílovú rovinku, dyž v tom sa na dvoře rozsvítilo! Búchnul sebú na zem a krve by v něm nenašél ani strýc Janek z Tichova, a to je nejaký řezník!

Jak tak Jožin ležál, snažil sa přijít na chybu, co udělál. Jak ho Tereza mohla slyšet? Ona má ruky z železa a uši jak netopýr! No nic... počkál, až zhasne, a opatrně sa zvedl. Chytnul rovnováhu udělál krok, zavadíl o hrnec pro kocúra a na dvoře Tereza rozsvítila znova. Také salto, jaké střihnúl Jožin, by neudělál ani Čak Norys, nebo jak sa menuje herec, co hrál toho texasského policajta, ale oplatilo sa mu to, protože Tereza ho neuhlédla. Enemže už bylo jasné, že teď od tych dveří hneď tak neodejde a bude hlídat! A byla to pravda. Jožin vyčkával, ale bylo to marné, začínal sa smiřovat s tým, že zaslúžený trest ho nemine... Enemže on ten trest býl horší než čekál.

A přiznál sa ně až včéra. To, že si při tych saltoch, kterých bylo mnohem víc, natlúkl záda, je jedna věc. To, že při tom ležání na chladnéj zemi prochládl, je věc druhá. Najhorší bylo zjištění, že jeho Tereza nechala k venkovnímu světlu namontovat pohybové čidlo...

Takové má chlap negdy trápení. A příště vám povím, jak to bylo, gdyž Jožin vylepšovál chlévové dveře. To byla také tragédia. Skoro antická!

Aleš Naňák

Aleš Naňák

Aleš Naňák

Nic světoborného nečekejte. Psát chci o obyčejných maličkostech, o obyčejných lidech a to vše skrze obyčejné myšlenky.

Člověk, který má rád svou domovinu a její příběhy. outils webmaster
widget

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik