Jak to vidím já

úterý 22. prosinec 2009 14:00

Tak jsem taky provedl vánoční úklid. A představte si, že jsem něco našel. Mezi dokumenty jsem objevil svůj text, který kdysi vyšel v místním novinovém plátku. Jelikož to povídání patří k adventu, rozhodl jsem se, že vám jej ukážu. Tak tady ho máte:

 

Advent - čas pokoje, uklidnění, zamyšlení se nad hodnotami, které přetrvaly věky. Ovšem také čas podivného a vzrušujícího napětí. Člověk se hned v první dny tohoto období začne dívat na svět jinak a snad má i možnost vidět věci, které by jinak neviděl. A zvlášť, pokud oči, kterými své okolí pozoruje, patří dítěti.

Ano, já osobně mám své první vzpomínky na advent spojené s divokým řinčením řetězů a zvonců, strašným řevem postav, z nichž  se - díky ochotnému vysvětlení mých starších sourozenců - záhy vyklubali vyslanci pekelných mocností. Do jejich čela se sice o pár dní postavil sám sv. Mikuláš, nicméně, já jsem z jeho bílých vousů (pozor, bílé ty vousy byly jen několik domů od startu, potom se na nich projevovala konzumace různých poživatin kapalné a jiné konzistence) cítil příměs síry. Z dnešního pohledu to ovšem mohl být jen pozůstatek nutné dezinfekce rok nepoužívané části nutné propriety.

Dalším překvapením v čase, kdy jsem počítal, kolikrát se ještě vyspím, než přijde Ježíšek, byly Luce. A nutno dodat, že překvapením opravdu velikým. Vždyť zakuklená bílá postava, která malému klučinovi po otevření dveří odpoví na pozdrav monotónním syčením, to je vskutku zážitek na celý život. Navíc, ony Luce, jak víme, nezůstávají jen u toho syčení, ony pokračují do domů a bytů, aby provedly kontrolu pořádku. A pokud najdou něco, co neodpovídá normám EU, pardon, pokud to...prostě pokud je někde něco jinak, než má být,  dají to patřičně najevo.

A potom přišlo překvapení z největších. Netušil jsem proč, ale když jsem se na vytoužený Štědrý den probudil, očekávalo se ode mne, že budu s otevřenou pusou hledět na vánoční stromeček, jenž stál vedle černobílé televize MATRA, které jsem neustále říkal MARTA. Já jsem to překvapení tedy předvedl, ale už vůbec jsem nic nechápal, když  se mi strýc snažil vysvětlit, kterým že oknem ten Ježíšek ten stromeček v noci přinesl, vždyť přece ten stromeček už víc než čtrnáct dnů ležel ve stodole. Samozřejmě bez baněk, to dá rozum. No a pak jsem musel na povinnou procházku. Jindy bych svého otce musel přemlouvat bůhví jak dlouho, ale na štědrodenní odpoledne se mnou šel sám od sebe, až jsem měl podezření, že mu to dala maminka příkazem. Dnes jsem si tím jist. Procházka pravidelně obsáhla návštěvy příbuzenstva mnoho kolen dozadu, ovšem nikde nás nepustili dovnitř, což si dospělá část výpravy kompenzovala jinak a já se musel spokojit s uklidněním, že večer se blíží.

KONEČNĚ. Slavnostní večeře úspěšně proběhla a po magickém zacinkání jsem mohl vtrhnout do pokoje s kuráží těžkooděnce speciální jednotky. Byly tam! I přes výhružné naznačování rodičů tam dárky vždycky byly! A s nimi radost a všeobecná, spontánní dobrá nálada, kterou nerozbilo ani zjištění, že naprostá většina toho, co jsem si přál, pod stromečkem chybí. A místo toho tam je pyžamo, rukavice a čepice, kvůli které jsem si toho měl ve škole tolik vytrpět.

Vánoce a advent. Dnes už tento krásný čas vnímáme trošku jinak...Možná že někde už nechodí ani čerti, ani nesyčí Luce. Možná že někde se netrhají barborky, nechodí se na roráty. Možná že betlémek je jen hračkou, něco jako Lego. Ale kouzlo a atmosféra je tu pořád. A pokud my si budeme připomínat, na koho vlastně čekáme, a jaké  pravé tajemství je ve vánočním příběhu ukryto, tak možná naše děti budou toto poselství předávat dál...Třeba, třeba se potom budou dívat na advent a Vánoce očima, které skrze tajemné postavy vyplouvající z vod tradic a zvyků, rozpoznají moc, jež je v tento čas nejsilnější. Moc rodinného kruhu, přátelství a všeho, co je uryto v pozdravu POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.

 

Aleš Naňák

Aleš Naňák

Aleš Naňák

Nic světoborného nečekejte. Psát chci o obyčejných maličkostech, o obyčejných lidech a to vše skrze obyčejné myšlenky.

Člověk, který má rád svou domovinu a její příběhy. outils webmaster
widget

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik